Avholdte Dødskaféer


Dødskafé i Oslo (første i Norge)

Dødskafé i Oslo (første i Norge)

Med Else og Katarina

18. november, Oslo. Kl. 18.00 – 20.00

Dette var Norges første Dødskafé.