Dødskafé; hva er det?

Målet med dødskafé er å øke bevisstheten om døden. Slik kan folk få en motivasjon til å gjøre mest mulig ut av livene sine. På dødskafé tenker man sammen og deler erfaringer om døden.
Et møte varer ca. 2 timer, og inneholder alltid servering av nærende mat og drikke for å minne oss om livet.

”Death Cafe Movement” er en ideell bevegelse som kommer fra England og ble stiftet av Jon Underwood. For mer info: http://www.deathcafe.com

Kaféen skal ikke gi noen inntekter, målsetningen er ikke å tjene penger og alt arbeidet vi gjør er ulønnet.